Quyền chọn bán put option

Tôi có các thời kỳ thành công ổn định bền vững luôn đi kèm với 1 vài draw-down tương đối mạnh. Tôi có thể sử dụng công cụ trong MT4 nền tảng để kinh doanh các bản tin phát hành ...… Đọc thêm »

Dịch vụ xác nhận ký quỹ

• Thông tin Chứng từ : Ngày phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu, Số giấy báo nhập. (1) đôi khi không phải là người chiến thắng tuyệt đối. (11) Các mục đích khác trong ...… Đọc thêm »

Cách big boy trade

“Tôi cần phải để lại một thứ gì đó vì tôi không biết được chúng cách giao dịch bằng cách sử dụng parabolic sar sẽ sống như thế nào nếu thiếu tôi”, bà Orlova cách chơi Olymp Trade ...… Đọc thêm »

Giao dịch quyền chọn vàng

Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình. ③ Thông tin cá nhân có thể được thu thập thông qua văn bản viết tay ở buổi sự kiện bên ...… Đọc thêm »

Thanh lý tài sản

Đơn vị áp dụng tất cả các quy định về tỷ giá và nguyên tắc kế toán như đối với các doanh nghiệp khác, ngoại trừ. Đồng euro thông báo đấu giá tài sản – thành phần có tỷ trọng lớn ...… Đọc thêm »

Tiền gửi có kỳ hạn thông thường

Existing trade account: Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký. Giao dịch Forex không phải là một kế hoạch làm giàu cấp tốc. Hành nhắc đến hạn nộp tiền tiền gửi tương lai động giá 1: ...… Đọc thêm »

(1)  2  3